WITAMY

W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

KOMENDY POWIATOWEJ

PAŃSTWOWEJ STRAŻ POŻARNEJ

W WĘGROWIE

        Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r.,       Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 10, poz. 68), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Państwo informacje publiczne dotyczące statusu prawnego Komendy, jej organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach.

       Zawarte są tu także informacje o osobach tu pracujących i pełniących służbę, ich kompetencjach oraz wiele innych informacji publicznych, do których udostępnienia zostały zobowiązane organy władzy publicznej.


Copyright © 2013.Biuletyn Informacji Publicznej 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie