Interwencje 11.08.2019 r.-18.08.2019 r.

W okresie od  11.08.2019 do 18.08.2019 na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

19 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej w tym: 

6 pożarów,  12 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy.

 

14-08-2019- Paplin gm. Korytnica – Pożar kotłowni w budynku mieszkalnym.

14-08-2019 Trawy gm.  Korytnica. Pożar budynku mieszkalnego (pustostan)

15-08-2019 – Gruszczyno gm. Stoczek. Pożar budynku mieszkalnego

18-08-2019 – Sewerynów gm. Korytnica Pożar budynku mieszkalnego (pustostan)