110 lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starejwsi

W dniu 14 września w miejscowości Starawieś pow. węgrowski odbyły się uroczyste obchody  110- lecia powstania miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej połączonej z nadaniem sztandaru. Obchody rozpoczęła uroczysta msza św. w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Starejwsi, skąd druhowie wraz z zebranymi gośćmi w asyście orkiestry dętej OSP Liw przemaszerowali na miejsce uroczystego apelu. Główna część obchodów miała miejsce  przebiegła na placu przy strażnicy.

W obecności wielu gości, w tym władz samorządowych dokonano uroczystego pożegnania starego sztandaru,  po czym przystąpiono do poświęcenia i przekazania nowego sztandaru.

Obchody zaszczycili znamienici goście m.in.:

– Wicemarszałek Senatu Pani Maria Koc,

– posł na Sejm RP Pan Daniel Milewski

– przedstawiciele Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na czele z zastępcą

dyrektora Biura Logistyki st. bryg. mgr inż. Jarosławem  Latuszkiem,

– Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Bogdan Łasica,

– Komendant Powiatowy PSP w Węgrowie st. bryg. Jarosław Soszyński,

– Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP d. Ireneusz Królik,

– władze samorządowe szczebla powiatowego i gminnego.

Zaproszeni goście w swych przemówieniach przekazali wiele ciepłych słów pod adresem strażaków ochotników podkreślając ich rolę strażaków w systemie bezpieczeństwa państwa, gratulowali osiągnięć oraz wysokiego poziomu zaufania społecznego.

Opracowanie: Komenda Powiatowa PSP w Węgrowie.

Zdjęcia: Archiwum Urząd Gminy w Liwie.