Wizytacja placu budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP w Węgrowie.

 

9 października 2019 r. wicemarszałek senatu Maria Koc z wicewojewodą mazowieckim  Sylwestrem Dąbrowskim,  bryg. Arturem Gonerą Zastępcą Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i Starostą Węgrowskim wizytowali plac budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP w Węgrowie. Budowa nowej siedziby realizowana jest z budżetu państwa w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2010” i Starostwa Węgrowskiego. Wartość inwestycji to kwota 13 699 727,56 zł. Planowany termin oddania komendy to 30 wrzesień 2020r.

Wizytujący  interesowali się stopniem zaawansowania prac oraz zgodności ich prowadzenia z harmonogramem robót.

 

Fotografie i opracowanie KP PSP w Węgrowie