Wręczenie decyzji 5000+ dla jednostek OSP

W środę 9 października 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Węgrowskiego miało miejsce uroczyste wręczenie decyzji o przyznaniu dofinansowania dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek OSP” w 2019 roku.

Podczas spotkania wręczono 229 decyzji dla jednostek ochotniczych z terenu powiatów garwolińskiego, mińskiego i węgrowskiego.

Dofinansowanie jednostek OSP zostało zrealizowane w związku z nowelizacją ustawy
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1518), która weszła w życie 14 sierpnia 2019 roku. Po nowelizacji ustawy ochotnicze straże pożarne mogą wnioskować o dodatkowe fundusze m. in. na:

  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

W spotkaniu udział wzięli:

  • Maria Koc – wicemarszałek Senatu RP,
  • Sylwester Dąbrowski – wicewojewoda mazowiecki,
  • Artur Gonera – zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzki PSP,
  • samorządowcy z terenu powiatów garwolińskiego, mińskiego i węgrowskiego,
  • Prezesi ochotniczych straży pożarnych oraz komendanci powiatowi PSP .

 

Fotografie i opracowanie KP PSP Węgrów