Przekazanie nowego średniego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedznie pow. węgrowski.

            24 listopada 2019 roku  odbyła się  uroczystość przekazania i poświęcenia średniego samochodu ratowniczego GBA 3,1/16 Volvo  jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedznie, pow. Węgrów.

            Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną w miejscowym kościele p.w. Zwiastowania NMP celebrowaną przez ks.kanonika Jarosława Górskiego i kapelana diecezjalnego ks. Wiesława Niemyjskiego. Po mszy św. uczestnicy przeszli na plac przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej.

            Apel rozpoczął się od złożenia meldunku nadbryg. Bogdanowi Łasicy Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej przez st.kpt. Mateusza Bieniaka o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu. Następnie podniesiono flagę państwową na maszt oraz odśpiewano hymn narodowy. W dalszej części uroczystości powitano gości oraz odczytano kronikę jednostki. Po poświęceniu samochodu, przekazania pojazdu dokonali m.in. Maria Koc – senator Senatu RP, nadbryg. Bogdan Łasica Mazowiecki Komendant Wojewódzki, Sylwester Dąbrowski – Wicewojewoda Mazowiecki, Tadeusz Okulus wójt gminy Miedzna.

Na zakończenie apelu prezes OSP Miedzna dh. Henryk Pliszka podziękował  wszystkim zaangażowanym za pomoc przy pozyskaniu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz za udział w uroczystości.

W uroczystości udział wzięli:

  • Maria Koc – senator Senatu RP,
  • Bogdan Łasica Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP,
  • Sylwester Dąbrowski – Wicewojewoda Mazowiecki,
  • Maciej Górski – poseł na Sejm RP,
  • Janina Ewa Orzełowska – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego,
  • Ireneusz Królik – członek Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj.mazowieckiego,
  • Ryszard Gajewski – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Węgrowie,
  • bryg. Jarosław Soszyński – komendant powiatowy PSP w Węgrowie,
  • Prezesi oraz strażacy jednostek OSP z ternu gminy Miedzna.

            Zakup samochodu sfinansowany został ze środków:

– Narodowy i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

– KRSG,

– Urzędu Marszałkowskiego,

– Urzędu Gminy Miedzna,

– Nadleśnictwa Łochów.

Opracowanie: Komenda Powiatowa PSP.

Zdjęcia: KP PSP Węgrów, Urząd Gminy Miedzna.