Przejście funkcjonariusza na zaopatrzenie emerytalne.

W dniu 28 lutego 2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie odbył się uroczysty apel w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne bryg. Zbigniewa Domańskiego długoletniego Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Węgrowie. Bryg. mgr inż. Zbigniew Domański służbę w Zawodowej Straży Pożarnej rozpoczął 15.11.1986 roku po ukończeniu Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. 20.10.1998r. ukończył zaoczne studia magisterskie w SGSP. Od dnia 15.01.2007 roku mianowany na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Węgrowie.
Za wzorową służbę został odznaczony między innymi: Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”, „Srebrną odznaką za długoletnią służbę” , „Srebrną odznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”, Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Dziękujemy za długoletnią współprace i życzymy spokojnej emerytury.

                                                                                                                                     Funkcjonariusze KP PSP w Węgrowie