Podziękowania za wsparcie w walce z COVID-19

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza oraz Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych należące do KSRG w powiecie węgrowskim serdecznie dziękują za okazaną pomoc w walce z COVID-19. Dotychczas otrzymaliśmy:

 

z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

            – 900 szt. maseczek dla JRG i 640 szt. dla OSP,

– 2100 szt. rękawic dla PSP i 400 szt. dla OSP,

– 3 szt. okularów ochronnych dla JRG i 16 szt. dla OSP,

– 12 szt. przyłbic dla JRG,

– 5 szt. ubrań ochronnych typ 5B dla JRG,

– 4 szt. maseczek FFP3 dla JRG,

– 251 l. płynu do dezynfekcji rąk i 273 l. płynu do dezynfekcji powierzchni w tym dla jednostek OSP gminnych przewidzianych do działań z COVID-19,

od Pani Senator Marii Koc

– 600 szt. maseczek dla OSP z KSRG,

– 32 litry płynu do dezynfekcji rąk dla OSP z KSRG,

z Urzędu Miasta Węgrów

– 100 szt. maseczek dla JRG i 100 szt. dla OSP Węgrów,

od innych osób

– 100 szt. maseczek ochronnych od osób współpracujących z Panem Mariuszem Witkowskim,

– 50 szt. maseczek dla JRG i 50 szt. dla OSP Wyszków od osoby pochodzącej z Wyszkowa,

 

Pozyskane środki zostały przekazane Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Węgrowie oraz Ochotniczym Strażom Pożarnym włączonym do KSRG zgodne z ustalonym rozdzielnikiem.

 

Serdecznie dziękujemy za wsparcie