Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka

W dniu 4 maja 2020 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną uroczystość odbyła się bez udziału gości z zachowaniem bezpiecznych odległości pomiędzy ratownikami.

W uroczystości uczestniczyła wyłącznie zmiana służbowa rozpoczynająca służbę oraz funkcjonariusze i pracownicy komendy.

Podczas uroczystego apelu przeczytano listy z życzeniami z okazji Dnia Strażaka od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego, Senator RP Pani Marii Koc oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzeja Bartkowiaka.

W dalszej kolejności zostały odczytany wyciąg postanowień o nadaniu wyższych stopni służbowych.

 

 Wyższy stopień oficerski stopień kapitana otrzymał:

 mł. kpt. Piotr Ziomacki

Wyższy stopień aspirancki stopień aspiranta otrzymali:

mł. asp. Paweł Krasnodębski

mł. asp. Kamil Ożarowski

 

Wyższe stopnie podoficerskie otrzymali:

Stopień starszego ogniomistrza otrzymali:

  1. ogn. Paweł Falkowski
  2. ogn.Tomasz Jarzec
  3. ogn.Tomasz Pernach

Stopień ogniomistrza otrzymał:

  1. mł. ogn. Rafał Grzęda

Stopień starszego sekcyjnego otrzymała:

  1. sekc. Anna Wiśniewska

Stopień sekcyjnego otrzymali:

  1. str. Artur Kądziela
  2. str. Adrian Sowiński
  3. str. Tomasz Wasążnik

Wszystkim awansowanym serdecznie gratulujemy!