Bitwa o wozy – 2 tura

Informacja o inicjatywie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. sfinansowania Ochotniczym Strażom Pożarnym samochodów ratowniczo-gaśniczych. Otwórz

#gaszynchallenge – PSP Węgrów

W dniu 14.06.2020 r. nasza Komenda Powiatowa PSP wzięła udział w akcji #gaszynchallange na rzecz chorej…