Bitwa o wozy – 2 tura

Informacja o inicjatywie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. sfinansowania Ochotniczym Strażom Pożarnym samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Otwórz