Nowy skokochron dla Komendy Powiatowej PSP w Węgrowie

 

8 października 2020 roku przeprowadzone zostały procedury odbiorów 19 skokochronów dla jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP z terenu województwa mazowieckiego. Nowy skokochron został odebrany również przez strażaków Komendy Powiatowej PSP w Węgrowie.

Strażacy Wydziału Logistycznego KW PSP w Warszawie oraz Ośrodka Szkolenia w Pionkach  KW PSP w Warszawie, w imieniu mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Jarosława Nowosielskiego, przekazali sprzęt jednostkom organizacyjnym PSP woj. mazowieckiego.

Procedura odbiorowa została podzielona na trzy części programowe, szkolenie zorganizowane przez Wydział Logistyczny Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, wykonawcę zamówienia firmę REKORD RESCUE Sp. z o.o oraz część techniczną – odbiór faktyczny skokochronów.

Realizacja przedsięwzięcia została zainicjowana przez mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP w związku z przeprowadzoną analizą, której głównymi założeniami były m. in.:

  • konieczność doposażenia jednostek PSP w sprzęt ratowniczy,
  • możliwe do uzyskania oszczędności finansowe i aspekty organizacyjne,
  • minimalizacja wydatków związanych z serwisowaniem i przeglądami
    sprzętu,
  • kumulacja zakupu dla 19 jednostek PSP w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty cenowej,
  • wsparcie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie w zakresie realizacji kluczowego zadania.

 

Środki finansowe na realizację zadania dla KP PSP w Węgrowie pochodziły z Komendy Głównej PSP, Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie oraz 12 tyś. zł. przekazane przez Starostwo Węgrowskie na funduszu wsparcia PSP