Kierownictwo Komendy

Komendant Powiatowy

Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie

st. bryg. mgr inż. Jarosław Soszyński

Z-ca Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie

st. bryg. mgr inż. Dariusz Maciąg