Materiały do pobrania

 

 

 • Programy szkolenia ochotniczych straży pożarnych – Pobierz
 • Wzór zaświadczenia lekarskiego OSP – Pobierz
 • Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – Pobierz
 • Karta skierowania na Szkolenie podstawowe strażaka ratownika OSP – Pobierz
 • Karta skierowania na Szkolenie dowódców OSP – Pobierz
 • Karta skierowania na Szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP – Pobierz
 • Karta skierowania na szkolenie ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP – Pobierz
 • Instrukcja platforma WINT – Pobierz
 • Regulamin zawodów sportowych MDP – Pobierz
 • Regulamin zawodów sportowych OSP – Pobierz
 • MUSZTRA zawody OSP – Pobierz
 • Regulamin musztry pocztów sztandarowych PSP – Pobierz 
 • Ceremoniał pożarniczy  OSP – film instruktażowy – Pobierz