Mechanizm działania skokochronu

Film prezentujący mechanizm działania skokochronu w momencie upadku osoby ratowanej. OTWÓRZ