Wydział Logistyczno-Organizacyjny

Naczelnik wydziału

 bryg. mgr inż. Bogdan Boruc

 

Technik ds. kadrowo-organizacyjnych

st. sekc. mgr Anna Wiśniewska

 

 St. inspektor ds. kwatermistrzowskich

asp.  mgr Kamil Ożarowski

 

 Referent do spraw technicznych

mgr Marek Rudaś