Dowództwo JRG

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie

bryg. mgr inż. Zbigniew Domański

 

Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie

  bryg. mgr inż. Jacek Iwanowski